Revize, kontroly a čištění komínů - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize, kontroly a čištění komínů

SLUŽBY

Revize komínu - jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu.
Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky.

Kdy se provádí:

- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu
- po komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě


Kontrola spalinové cesty spotřebiče - posouzení technického stavu s ohledem na požární bezpečnost daného objektu a možnost přístupu (kontroly) po celé délce spalinové cest  Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.
Je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů.


Provádět pravidelné kontroly komínů udává nařízení vlády č. 34/2016 Sb.

Co kontrola komínů zahrnuje?
• posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti

  
na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
• posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
• posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím,

  
čistícím a kontrolním místům.
• posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými

  
a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
• posouzení stavebně technického stavu


Spalinové cesty se spotřebičemi do 50kW se musí nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty - komína. Má to své výhody zejména finanční.

Čištění spalinové cesty:

Lhůty pravidelných kontrol a čištění vycházejí z přílohy č. 34/2016 Sb.:
Výkon připojeného spotřebiče paliv
 
Činnost
 
Druh paliva připojeného spotřebiče
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční provoz
Sezónní provoz
Celoroční provoz
Sezónní provoz
do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x za rok
2x za rok
2x za rok
1x za rok
1x za rok
Kontrola spalinové cesty
1x za rok
1x za rok
1x za rok
nad 50 kW
Kontrola a čištění
spalinové cesty
2x za rok
1x za rok
1x za rok

CENÍK SLUŽEB 2018   

platný od 2.1. 2018           cena bez DPH ( 21% )

Čištění spalinové cesty - bez protokolu
............................. 150 - 250 Kč
(cena je závislá na znečištění a přístupu ke spalinové cestě)

Vybrání sazí / kondenzátu
............................................................. 50 Kč

Kontrola spalinové cesty
.................................................... 500 - 600 Kč

(včetně protokolu o provedení kontroly spalinové cesty)

Měření komínového tahu.................................................... 500 - 1000 Kč
(cena je závislá na složitosti spalinové cesty a přístupu)


Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou.................... 500 - 1000

(pokud není součástí kontroly nebo revize)

Záznam na DVD ............................................................................. 150 Kč

(video záznam, fotodokumentace)

Výpočet spalinové cesty................................................... 500 - 1000 Kč

(cena je závislá na složitosti spalinové cesty a dodání podkladů)


Pasportizace........................................................................ 400 - 800 Kč

(cena je závislá na složitosti situace)


Oddehtování spalinové cesty malou frézou........................ 300 - 600 Kč/bm
(cena je závislá na přístupu a znečištění spalinové cesty)


Frézování komínu............................................................... 750 - 1250 Kč/bm
(cena je závislá na přístupu a materiálu komínu)


Revize spalinové cesty............................................................... 2000 Kč
(za další spalinovou cestu sleva 25 %)


Hodinová sazba technika.............................................................. 350 Kč
(drobné opravy, konzultace)


Doprava.................................................................................... 10 Kč/km

Kontakt :

Obchodní a technické oddělení   
Čertovka 804 , 339 01 KLATOVY
tel. 378 609 122

Václava Bayerlová    technik
objednávky služeb, administrativa
tel.: +420 724 152 251

Lubomír Schmidt
vedoucí obchodu, revizní technik
tel.: +420 602 126 475

Zdeněk Hanzlík ml.
komínový technik

Martin Hamák
smluvní  komínový a revizní technik


 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky