Rekonstrukce a opravy komínů - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rekonstrukce a opravy komínů

SLUŽBY

V případě, že kominík při čištění, nebo pravidelné roční kontrole shledal závadu na komínovém tělese, nebo sami zjistíte, že stávající komín nevyhovuje, je potřeba rozhodnout se mezi opravou, rekonstrukcí nebo výstavbou nového komína.

Se všemi uvedenými alternativami Vám můžeme poradit a vybraný způsob nápravy také realizovat. Připraven pomoci Vám je nejen tým vyškolených odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v této problematice, ale také odpovídající vybavení a speciální techniku (vybavená montážní vozidla, fréza, vyskozdvižná plošina atd.).

Prohlídka, posouzení i návrh řešení je zpravidla zdarma. Pro dohodnutí termínu prohlídky nás kontaktujte na uvedené e-mailové adrese, nebo telefonu:   Info@kominyplanice.cz, 376 394 777


Jestliže ještě nejste rozhodnuti, jakou variantu zvolit mohou vám pomoci následující informace:
Nový komín
:
Ne vždy je oprava nebo rekonstrukce tím nejlepším nebo nejlevnějším řešením. Ve řadě případů je celková rekonstrukce komínu (frézování, vložkování….) minimálně stejně nákladná, jako nový komín, přičemž výsledek rekonstrukce nikdy nemůže dosáhnout takových vlastností jako nový komín.


OPRAVU NEBO REKONSTRUKCI DOPORUČUJEME:

- V případě, že již není možné, nebo vhodné provádět bourací a montážní práce ve všech podlažích objektu
(dokončená obytná část, komín prochází bytem jiného majitele apod.).
- V případě, že závada není velkého rozsahu
– převážná část komínu vyhovuje požadavkům.

Opravy nadstřešních částí
Tento problém je nejčastější u starších zděných komínů (zejména bez vložky a správně provedené krycí desky).
Možná řešení:

a) Nejnutnější oprava nadstřešní části
– vyspárování, oprava lemování, výměna krycí desky.                                                                           
Toto řešení může na krátkou dobu zajistit relativně vyhovující stav komínu pro jeho provoz.

JAKO DLOHODOBÉ ŘEŠENÍ NEDOPORUČUJEME

b) Ubourání komínu pod střechu -
 (doporučuje se ubourat min. stejnou část pod    střechu, jako nad střechou, nebo ještě lépe až na podlahu půdy). Následně, podle stavu zbývající části komínu, se komín může vyfrézovat a vyvložkovat.
Ubouranou část můžete:

1)  Vyzdít nově z komínových tvárnic s izolovanou keramickou nebo nerezovou vložkou. Zejména na nadstřešní  část pak musíte vybrat povrchovou úpravu,  odolnou proti povětrnosti.
2)  Nahradit  třísložkovým nerezovým nástavcem (viz. fasádní nerezový třísložkový komín).
Pokud chybí střešní výlez, je potřeba osadit nový, aby bylo možno komín čistit, kontrolovat a aby byl zajištěn přístup v případě vyhoření sazí (norma přímo předepisuje nutnost přístupu k ústí komínu). Bude-li ze střechy čištění obtížné (vysoká nadstřešní část), je vhodné umístit v půdní části do komínu čistící dvířka.

Frézování:
Komín je nutné vyfrézovat, pokud rouru, kterou jsme zvolili pro vložkování nelze vzhledem k malé světlosti průduchu do komína volně spustit.
Cenu frézování ovlivňuje kromě výšky průduchu především tvrdost materiálu (některé materiály nelze frézovat vůbec – např. keramika, azbest, armované tvarovky apod.), ale také přístup k ústí komínu a další práce, jako je bourání a zazdívání v místě sopouchu a dvířek, odpojení a připojení spotřebiče a další. Vždy musí být přístup po celé délce frézovaného průduchu, pro krajní možnost vybourání otvoru, nastanou-li problémy (překážka v průduchu - zaseknutí frézy).
Pokud jde ale vše bez problémů je vyfrézování průduchu o délce 8-10m otázkou ½ dne.


Vložkování
:
Důvodů proč je potřeba komín opatřit ochranným pouzdrem (vložkou) je několik.  K nejčastějším patří: poškození původního komínu, změna spotřebiče a topného média, špatný tah komínu (často u tzv. průlezáků).
Výběr materiálu, průměru vložky a technické provedení je zpravidla potřeba navrhnout individuálně pro daný případ.
Obecně se ale vyvarujte nabídkám na „levná a rychlá řešení“. Například pro vložkování komínů pro pevná paliva si některé firmy zjednodušují práci použitím ohebné vložky (tl. materiálu od 0,12 - 0,4mm) i u komínů, kde je možné použít vložku pevnou (tl. materiálu 0,6 – 1mm), která nejen déle vydrží, ale také se mnohem lépe čistí! Přežité je také  používání AL vložek.

Úpravy sopouchů a dvířek:
Někdy se stane, že původní zadání výšky nebo orientace sopouchu (připojení spotřebiče), nebo dvířek pro čištění nebo kontrolu komínu, neodpovídá konečným požadavkům. Většinou zmíněné změny také dodatečně uskutečnit. Tyto zásahy s sebou nesou určité riziko poškození komínu. Riziko je ještě větší pokud by se měnila pouze orientace a nikoli výška (dělá se další otvor do komínu ve stejné výšce, jako je původní). V krajním případě může dojít k narušení statiky komínu.
Taková oprava je vzhledem k nutné opatrnosti časově a tedy i finančně poměrně náročná, je tedy potřeba k těmto zásahům přistupovat, jen když není jiné řešení.
Pokud potřebujete tento problém vyřešit, samozřejmě Vám pomůžeme. Možná je jak varianta kompletního provedení, tak dodání potřebných dílů a odborného poradenství. Pro poptávku zašlete dotaz, ve kterém uveďte především typ komínu (popřípadě číslo dokladu, pokud byl zakoupen přímo od nás), požadované změny, místo stavby a kontakt na Vás.


Protipožární opatření
:
Součástí správného a bezpečného provozu komínu jsou také účinná protipožární opatření. V této problematice Vám rádi poradíme, dodáme potřebný materiál a vpřípadě zájmu také tato opatření odborně provedeme.


Nejčastější opravy a úpravy:

- odstranění hořlavých materiálů z blízkosti komínu, nebo umístění protipožárních desek na hořlavé materiály (trámy a podobně).
-
opravy spárování a omítnutí komínu zejména v půdní části
-
zajištění přístupu k ústí komínu – osazení výlezů, lávek...

Nutná je pravidelná kontrola a čištění komínů – viz. REVIZE,KONTROLY,ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ


Kontakt:   376 394 777    info@kominyplanice.cz 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky