Povrchové úpravy komínů - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Povrchové úpravy komínů

SLUŽBY > MONTÁŽ KOMÍNŮ

Námi dodávané zděné komíny mají vnější plášť z lehčených liapor-betonových tvárnic. Komín musí být vždy v exteriérové části opatřen voděnepropustnou povrchovou úpravou!
Výjimkou jsou fasádní – třísložkové komíny, jejichž plášť tvoří nerezová nebo měděná roura.
Montované komíny Vám můžeme dodat již s některými variantami povrchových úprav.

Základní varianty povrchových úprav:
Oplechování:

Nejtrvanlivější a zároveň na údržbu nejméně náročnou variantou, je oplechování. Vzhledem k zajištění dilatace vložek a zamezení zatékání doporučujeme oplechovat pod betonovou krycí desku – neplechovat horní stranu. Vybrat můžete pozinkovaný plech nebarvený, barvený, měď nebo titanzinek (vše je samozřejmě o ceně).
U každého komínu, který prochází střechou, je nutné lemování do střechy. Pokud tedy cenu oplechování budete kalkulovat, jako rozdíl mezi oplechováním celého komínu a lemováním, jedná se i o cenově příznivou variantu.

Omítka
:
Nejčastěji používanou a cenově příznivou variantou, je fasádní omítka. Pokud je odborně proveden podklad a zvolí se vhodná nepropustná omítka, jedná se doporučené řešení. Z technologického hlediska je nutno počítat s dobou provádění minimálně 3-5 dnů.

Speciální tvárnice (prstýnky)
:
Použití tvárnic imitujících cihelný komín je materiálně poměrně drahé a má své nevýhody. Ozdobné dílce jsou na rozdíl od lehčených komínových tvárnic betonové a bývají vysoké jen cca. 8-10cm. Vyšší váha, horší izolační vlastnosti a narůstající počet spár také neupřednostňuje toto rešení. Naopak výhodou je rychlá montáž - finální dokončení a případně požadované estetické hledisko.

Obkladové pásky
:
Obkladové pásky mohou napodobovat různé materiály jako cihly nebo kámen. Tato úprava je finančně i časově náročná. Trvanlivost pak záleží na kvalitě použitých materiálů a provedení.

Obezdívka komínu
:
Stejně jako u obkladových pásků se jedná o vytvoření dojmu cihelného, nebo kamenného komínu. Na rozdíl od pásků jsou ale prvky pro obezdívku široké několik centimetrů. To vyžaduje osazení konzolové (krakorcové) desky do místa, kde začínáme s obezdívkou. Možnost použití této varianty, s ohledem na rozměry komínu a výšku zamýšlené obezdívky, by měl posoudit statik.Tato varianta je zřejmě nejdražší z uvedených, a je také technicky i časově poměrně náročná. Komplikovanější je také provedení funkčního lemování.

 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky