PLEWA Economy - vložka keramická bez integrované izolace - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PLEWA Economy - vložka keramická bez integrované izolace

PRODUKTY > KOMÍNY, KOMÍNOVÉ DÍLY

Systémový komín PLEWA Economy s keramickými vložkami

Se samostatnou izolací


Komínový systém PLEWA Economy je určen pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva  (kotle, kamna, krby, sporáky…).
Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400°a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.

     

Základní skladba systému Economy:

Komínové tvárnice

- lehčené, vyrobené z liaporbetonu
- jednoprůduchové, víceprůduchové, s ventilační šachtou
- bez zadního přivětrání nebo možnost
í přisávání vzduchu ke spotřebiči


Komínové vložky
- keramické vložky neglazované čtvercového formátu od 120x120mm do 250x250mm
- tah komínu je daný průřezem vložky (např. při požadavku na průměr vložky 200mm použijeme vložku 180x180mm)

Izolace
- speciální izolace tl. 22-25mm je dodávána v balení na 1bm (6ks)

Pata komínu, odvod kondenzátu
- první 0,5m tvárnic se vyplní betonem, do betonu osadíme kondenzátní misku včetně armatur (alt. Je možno doobjednat základní díl)
- kondenzát  (nebo srážkovou vodu),  zachycený v kondenzátní misce, odvádíme přes sifon do kanalizace nebo do nádoby
- krycí kostka chrání kondenzátní misku před poškozením při čištění komínu a zabraňuje padání větších částic do odvodu kondenzátu

Vybírací a čistící díly
- v základní sestavě je 1x čistící díl a komínová dvířka
- sestavu můžeme doplnit o čistící díl a dvířka v horní části komínu

První  metr komínu lze také objednat jako již slepený základový komínový díl, který již obsahuje odvod kondenzátu dle zvolené varianty, čistící díl a dvířka.


Komínové připojení (T-kus, sopouch)
- vybrat můžeme T-kus  90°nebo 45°
- hrdlo T-kusu má kruhový průřez odpovídající průřezu čtvercové vložky ( vložka 160x160mm má hrdlo D180mm, vložka 180x180mm má hrdlo D200mm …)
- výšku T-kusu můžeme upravit  změnou  výšky  roury, základního dílu nebo podbetonováním paty komínu


Ukončení komínu
- komín je ukončen nerezovým dilatačním dílem (alt. keramickým nástavcem) a betonovou krycí deskou (alt. ocelovou krycí deskou).         

Díly dodávané do základních sestav:

(přesný počet a skladba dílů se liší podle zvolených parametrů komínu)

Zatřídění komínu dle ČSN EN 1443, ČSN EN 13063-1:


T400 N1 D 3 G20

• T 400 - teplotní třída (400°C)  
• N1 - tlaková třída (přirozený tah)
• D - třída odolnosti proti působení kondenzátu (suchý provoz)
• 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
• G20 – třída odolnosti proti vyhoření, vzdálenost
 od hořlavých stavebních materiálů (20mm)
Na tento výrobek byla vydána prohlášení o vlastnostech č.8/2016 a č.10/2016 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011.

Oznámený subjekt 1020 vydal OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1020 - CPR - 030051170, č. 1020 - CPR - 030051172.
 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky