PLEWA Classic K - vložka keramická s přivětráním - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PLEWA Classic K - vložka keramická s přivětráním

PRODUKTY > KOMÍNY, KOMÍNOVÉ DÍLY

Systémový komín PLEWA Classic K s keramickými vložkami

S přivětráním a integrovanou izolací


Komínový systém PLEWA Classic  K je určen pro samostatné komíny s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva  (kotle, kamna, krby, sporáky…), s provozem nezávislým  na vzduchu z místnosti. Vzduch ke spotřebiči proudí prostorem mezi tvárnicí a keramickou vložkou.
Je vhodný pro provoz s teplotou spalin do 400°a je zcela odolný při vznícení sazí vzhledem k požární bezpečnosti stavby.


    

Základní skladba systému Classic K:

Komínové tvárnice

- lehčené, vyrobené z liaporbetonu
- jednoprůduchové, víceprůduchové, s ventilační šachtou
- bez zadního přivětrání nebo možnosti přisávání vzduchu ke spotřebiči

Pro vymezení keramické vložky v tvárnici se používají:
  a) vymezovací kroužky a háčky
  b) tvárnice s vymezovacími výstupky
Přívod sání vzduchu ke spotřebiči je možno napojit v libovolném místě pláště komínu.

Komínové vložky
- keramické vložky neglazované čtvercového formátu od 120x120mm do 250x250mm

- tah komínu je daný průřezem vložky (např. při požadavku na průměr vložky 200mm použijeme
vložku 180x180mm)

Izolace

- speciální izolace tl. 20mm již součástí komínové vložky


Pata komínu, odvod kondenzátu

- komín můžeme založit na základ
díl, nebo první tvárnici dobetonovat
- kondenzát  (nebo srážkovou vodu),  zachycený v kondenzátní misce, odvádíme přes sifon do kanalizace nebo do nádoby

- krycí kostka chrání kondenzátní misku před poškozením při čištění komínu a zabraňuje padání větších částic do odvodu kondenzátu

Vybírací a čistící díly

- v základní sestavě je 1xčistící díl a komínová dvířka (povrchová úprava zinek nebo bílá)
- sestavu můžeme doplnit o čistící díl a dvířka v horní části komínu

První  metr komínu lze také objednat jako již slepený základový komínový díl, který již obsahuje odvod kondenzátu dle zvolené varianty, čistící díl a dvířka.

Komínové připojení (T-kus, sopouch)

- vybrat můžeme T-kus  90°nebo 45°

- hrdlo T-kusu má kruhový průřez odpovídající průřezu čtvercové vložky
( vložka 160x160mm má hrdlo D180mm, vložka 180x180mm má hrdlo D200mm …)
- výšku T-kusu můžeme upravit  změnou  výšky  roury, základního dílu nebo podbetonováním paty komínu


Ukončení komínu

- komín je ukončen nerezovým dilatačním dílem (alt. k
eramickým nástavcem) a betonovou krycí deskou (alt. ocelovou krycí deskou).
- při použití betonové krycí desky se v horní části poslední tvárnice osazují proti sobě dvě kovové větrací mřížky (povrchová úprava hliník, bronz, zlatá, bílá)


                

Díly dodávané do základních sestav:

(přesný počet a skladba dílů se liší podle zvolených parametrů komínu)

Zatřídění komínu dle ČSN EN 1443, ČSN EN 13063-1:

T400 N1 D 3 G20

• T 400 - teplotní třída (400°C)  
• N1 - tlaková třída (přirozený tah)
• D - třída odolnosti proti působení kondenzátu (suchý provoz)
• 3 - třída odolnosti proti korozi (plyn, olej, pevná paliva)
• W - třída odolnosti proti působení kondenzátu (vlhký provoz)
• G20 – třída odolnosti proti vyhoření, vzdálenost
 od hořlavých stavebních materiálů (20mm)Na tento výrobek byla vydána prohlášení o vlastnostech č.8/2016 a č.10/2016 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011.

Oznámený subjekt 1020 vydal OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY č. 1020 - CPR - 030051170, č. 1020 - CPR - 030051172. 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky