Montáže komínů - STAVBY - KOMÍNY- PLANICE

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Montáže komínů

SLUŽBY > MONTÁŽ KOMÍNŮ

Montáž svépomocí:
Pokud montáž u nás zakoupeného komínu budete provádět sami, nebo ji pro Vás bude zajišťovat jiná firma, či řemeslník, využijte pro zajištění správného postupu  montážní návody. Při nedodržení důležitých zásad uvedených v návodu, nebo porušení norem, může dojít k poškození komínu, na které nebude možné uplatnit záruku.

Obecně ale není pro řemeslně zručného člověka problém komín sestavit. V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám s montáží poradíme.
Při kalkulaci komínu počítejte také s tím, že pokud komín odebíráte bez montáže, bude konečná cena dodávky, i u stavby určené pro bydlení s vyšší sazbou DPH (při dodávce s montáží, za daných podmínek, je DPH ve snížené sazbě).

Dodání komínu včetně montáže
:
V případě Vašeho zájmu, Vám můžeme komín nejen dodat, dopravit na místo, ale také provést jeho montáž. Tu lze rozdělit do několika částí a Vy si můžete vybrat, které si provedete sami a které požadujete  dodavatelsky . Technologický postup vždy neumožňuje všechny části montáže komínu dělat kontinuelně, a proto je i vzhledem k nákladům na dopravu žádoucí některé přípravné a naopak dokončovací práce provádět svépomocí, nebo za pomoci řemeslníka v místě stavby.
Pro poptávku nebo zadání montáže nás kontaktujte na uvedeném e-mailu nebo telefonu,

nebo zašlete vyplněný – poptávkový formulář montáže komínu.


Kontakt:
 Miroslav Forstl   376 394 777    forstl@kominyplanice.cz


Možné dělení montáže komínu:

1) Základy pro komín -
 je vhodné vybetonovat nejméně 5 dnů před započetím montáže. Doporučujeme provádět svépomocí. Běžné fasádní nerezové komíny základ nevyžadují.

2) Přípravné práce
- všechny práce, které je nutno udělat před založením komínu. Především je potřeba mít připravené otvory ve stropě, střeše a také ve zdi (pokud kouřovod bude procházet přes zeď). Je nutno zkontrolovat, zda nejmenší vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště komínů (podle  ČSN 73 3150) splňuje minimální vzdálenost  50 mm, popřípadě tyto konstrukce upravit, nebo odstranit. Důležité je také vyklidit prostor, kde bude montáž probíhat. Pokud se tato příprava provede svépomocí, značně urychlí a zlevní samotnou montáž.

3) Montáž a demontáž lešení
- pokud je k montáži komínu potřeba stavět lešení (stavby bez stropů, vysoké půdy, komín vně budovy…), je nutno počítat s časovým i cenovým navýšením montáže. Podle podmínek na stavbě můžeme použít lehké, těžké lešení, nebo montážní plošiny. V ostatních případech vystačíme většinou se stavebními kozami a speciální lávkou, která se zavěšuje na latě. Máte-li možnost připravit vlastní lešení, samozřejmě toto se projeví v ceně montáže.

4) Založení komínu
- jedná se o technicky nejnáročnější část komínu, kde se řeší umístění,  vazba na konstrukce budovy, odvod kondenzátu, vybírací otvor a většinou také připojení spotřebiče. Tuto část doporučujeme provádět odbornou firmou,  případně jí věnovat zvýšenou pozornost.

5) Montáž průběžné části a hlavy komínu
- montáž zbývající části komínu může být součástí dodávky, nebo si můžete komín nechat jen založit, a tuto část již dokončit sami. V nadstřešní části je potřeba dodržet některé zásady (viz. montážní návody).

6) Ukotvení komínu
- podle umístění a typu komínu je někdy vhodné nebo nutné komín kotvit ke konstrukcím budovy. Provedení kotvení je potřeba posoudit individuálně. Námi používané kotvení do krovu lze lehce namontovat svépomocí, jiná speciální kotvení je nutno osazovat v průběhu montáže (například u fasádních komínů, třísložkových nástavců a podobně).

7) Povrchová úprava nadstřešní části - variant, jak upravit nadstřešní(exteriérovou) část komínu, je několik.  Investor musí zvážit hlediska estetická, trvanlivost, pracnost(i z hlediska technologických postupů). V součtu s cenou dopravy u dodavatelského způsobu mohou výrazně ovlivnit celkové náklady na montáž. Lze dohodnout i provedení pouze první fáze povrchové úpravy (většinou natažení do lepidla a perlinky), která se zpravidla stačí udělat v jednom dni s tělesem komínu a dokončení již provádět samostatně. Pro Vás nejvhodnější povrchovou úpravu můžete vybrat zde. Nikdy nenechávejte komín bez povrchové úpravy!

8) Povrchová úprava podstřešní části
- většinou nebývá součástí dodávky komínu, nebo jen v omezeném rozsahu (například natažení do lepidla + perlinka v půdní části). Je možno provést kompletně, částečně, nebo neřešit vůbec.

9) Montáž kouřovodu
- připojení spotřebiče – podle druhu spotřebiče navrhneme, dodáme i namontujeme vhodný kouřovod. Ten můžete také vybrat v části – Kouřovody. U některých spotřebičů se připojuje také sání externího vzduchu. Dodat i osadit můžeme také krbová kamna, krbové vložky a sporáky.

10) Ostatní montážní a doplňkové práce - většina těchto prací může být prováděna jak při montáži, tak dodatečně.
Jedná se zejména o tyto práce:

- montáž stříšky, hlavice nebo lapače jisker
- montáž střešního výlezu, lávky nebo plošiny
- připojení uzemění
- zazdívání prostupů kouřovodů a čistících otvorů přes zeď
- klempířské oplechování prostupu krytinou

- montáže krytů u prostupů fasádních komínů a svislých kouřovodů
- protipožární opatření
- ostatní práce

11) Revize spalinové cesty - může být součástí dodávky, nebo ji lze provést dodatečně. Vhodné je provádět ji až po připojení spotřebiče, neboť jí podléhá také kouřovod. Nezaměňujte revizi s kontrolou! Revize se dělá jako prvotní u nových a rekonstruovaných komínů, nebo při výměně spotřebiče, a musí ji provádět revizní technik. Kontrola spalinové cesty se dělá každoročně a provádí ji zpravidla kominík. Podrobnosti k revizím i kontrolám naleznete zde.

 
Copyright 2016. STAVBY-KOMÍNY
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky